• Privacyverklaring


    - Privacy verklaring -

Privacy verklaring

Clic Visuals Reclame Clic Visuals Reclame, gevestigd aan Ladonkseweg 5, 5281 RN Boxtel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Clic Visuals Reclame - Ladonkseweg 5, 5281 RN Boxtel
Tel. +31 (0)411 610455 - +31 (06)17900960
Email: info@clicvisuals.nl - Website: www.clicvisuals.nl

Jeroen Ketelaars is de Functionaris Gegevensbescherming van Clic Visuals Reclame. Hij is te bereiken via info@clicvisuals.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Clic Visuals Reclame verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier op onze website of via het inschrijfformulier voor onze digitale periodieke nieuwsbrief.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- Bedrijfsnaam

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@clicvisuals.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Clic Visuals Reclame verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Clic Visuals Reclame neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen GEEN besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Clic Visuals Reclame) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Clic Visuals Reclame bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, E-mailadres en Bedrijfsnaam: wij bewaren deze gegevens in principe zo lang als wij dit noodzakelijk achten i.v.m. onze digitale nieuwsbrieven waarop u zich heeft ingeschreven of om contact met u te zoeken nadat u via het contactformulier op onze website uw gegevens heeft achtergelaten. Wanneer hierna blijkt dat er geen vervolgcontact noodzakelijk is, om welke reden dan ook, worden uw persoonsgegevens niet meer bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Clic Visuals Reclame verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Clic Visuals Reclame gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Clic Visuals Reclame en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@clicvisuals.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Clic Visuals Reclame wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Clic Visuals Reclame neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@clicvisuals.nl.

Klanten aan het woord

"Slechts enkele weken voor de beurs gaven wij Clic Visuals, een toen voor ons nog onbekende grafisch designer, de volgende opdracht: ontwerp een folder, banners en een beursbalie die uitstralen waar ons bedrijf voor staat. Clic Visuals kreeg 't voor elkaar! Met hun visie en betrokkenheid kregen wij een representatieve stand met fraaie beursmaterialen die vele positieve reacties opleverden." Ingrid van Roosmalen - Sales secretary Hellings Machinebouw B.V.
"Voor het ontwerp van ons jaarverslag waren wij op zoek naar een nieuwe ontwerper. Wij wilden graag een andere en frisse blik op het ontwerp. Hoewel jaarverslagen maken niet tot de core-business van Jeroen behoorde hebben we, omdat er een goede 'clic' was, besloten om dit samen te gaan doen. De samenwerking was prettig en duidelijk en wij zijn ontzettend blij met het eindresultaat!" Gisela Brandsma - Assistant to the CEO EAES Executive Office
"Bij Clic Visuals zijn een boeiend proces en een schitterend eindresultaat onlosmakelijk met elkaar verbonden. Procesmatig heb ik steeds opnieuw ervaren dat Jeroen kritisch en empathisch meedenkt. Deze interactie zorgt voor optimaal resultaat; in ons geval een VIP magazine dat de naam waard is! voor mij is Clic Visuals nét dat stukje maatwerk meer." Rita Kanters - Coach / Coördinator VIP (Vervangers-en Invallerspool) Dommelgroep
"Alles wat aandacht krijgt groeit” en zo is het ook met Clic Visuals; door persoonlijke aandacht, direct contact en snelle respons op vragen en suggesties groeien wij gezamenlijk naar een hoger niveau in ons streven naar continue kwaliteitsverbetering voor onze klanten en patiënten." Sander van der Waal - Directeur/Eigenaar Tandartsenpraktijk Boschweg